Podklady potrebné pre vypracovanie
cenovej ponuky


1 - Rozmery stavebných otvorov podľa nákresu

2 - typ brány (posuvná na koľajnici, samonosná, krídlová)*

3 - typ výplne (kovaná, s výplňou z ťahokovu, s drevenou výplňou, s výplňou z plastových dosiek, prípadne bez výplne atď.)*

4 - povrchová úprava (žiarový zinok, prášková farba, farba na zinkované povrchy atď.)*

5 - miesto dodania a montáže.

6 - telefonický kontakt pre prípadné doplňujúce informácie.

*vyberte si niektorú z možností.